मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन फायनान्स येथील ९ किलो सोने व नगदी ३,१०,०००/- रु. बँक रॉबरी मधील आरोपीताना तात्काळ अटक करून संपूर्ण मुद्देमाल हस्तगत केल्याबाबत.

18-12-2020

मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन फायनान्स येथील ९ किलो सोने व नगदी ३,१०,०००/- रु. बँक रॉबरी मधील आरोपीताना तात्काळ अटक करून संपूर्ण मुद्देमाल हस्तगत केल्याबाबत.घरफोडी करणारे अट्टल चोरटे२४ तासाचे आत हिंगणघाट पोलीसांच्या जाळ्यात

19-11-2020

घरफोडी करणारे अट्टल चोरटे२४ तासाचे आत हिंगणघाट पोलीसांच्या जाळ्यातऑनलाईन खरेदीच्या नावाने फसवणूक करणारी टोळी सेलू पोलीसांच्या जाळ्यात.

06-11-2020

ऑनलाईन खरेदीच्या नावाने फसवणूक करणारी टोळी सेलू पोलीसांच्या जाळ्यात.शेतात मोबाईल टाॅवर लावून देण्याचे आमीष दाखवून फसवणूक करुन रक्कम लूबाडणाÚया आरोपींना हरयाणा येथून अटक करुन गुन्हा उघड.

15-11-2019

शेतात मोबाईल टाॅवर लावून देण्याचे आमीष दाखवून फसवणूक करुन रक्कम लूबाडणाÚया आरोपींना हरयाणा येथून अटक करुन गुन्हा उघड.बंद असलेल्या पाॅलीसीचे 53,00,000/-रु काढुण देतो म्हणुन फसवणूक करुन रक्कम लूबाडणाऱ्या आरोपींना दिल्ली येथून अटक करुन गुन्हा उघड.

25-07-2019

बंद असलेल्या पाॅलीसीचे 53,00,000/-रु काढुण देतो म्हणुन फसवणूक करुन रक्कम लूबाडणाऱ्या आरोपींना दिल्ली येथून अटक करुन गुन्हा उघड.लकी ड्रा लागल्याचे आमिष दाखवून फसवणूक करून रक्कम लुबाडणाऱ्या आरोपींना दिल्ली येथून अटक करून गुन्हा उघड

25-02-2019

लकी ड्रा लागल्याचे आमिष दाखवून फसवणूक करून रक्कम लुबाडणाऱ्या आरोपींना दिल्ली येथून अटक करून गुन्हा उघडक्रेडीट कार्ड फ्रॉड प्रकरणी दिल्ली येथून आरोपी अटक

10-10-2018

क्रेडीट कार्ड फ्रॉड प्रकरणी दिल्ली येथून आरोपी अटक

FACEBOOK WALL

फेसबुक

LATEST TWEETS

ट्वीटर