It is well known to everybody that, dog has extraordinary sense of smell. Every human being has a different human odour. Dogs are special trained to identify the human being from his odour or by smelling belongings of human. Now a day’s Labrador is a most used species in this department. This district is having 2 trained dogs which are used to get help in detecting the offences.  

 

  

 

              दहशतवादाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून सदर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी ही शाखा तयार करण्यात आलेली आहे. या शाखेमध्ये अधिकारी व कर्मचारी आहेत जे अशा विस्फोटकांचे विरूपण नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून करतात. या शाखेमध्ये लॅब्राडोर या श्वानाची नेमणूक असून श्वानाद्वारे बॉम्ब शोध घेण्यात येतो. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या विघातक कृत्याची माहिती मिळाल्यास सदर शाखेतून अतिशीघ्र कार्यवाही करण्यात येते.

 

 

FACEBOOK WALL

फेसबुक

LATEST TWEETS

ट्वीटर